TTC Tower

Khách hàng của TTC Tower

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Công ty TNHH Novellus Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Thủ đô
Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam
Công ty Cổ phần Bê tông Readymix Việt Nam
KOKUSAI KOGYO HOLDINGS CO., LTD. Vietnam Office
Công ty Cổ phần Constrexim số 1 (Confitech)
Công ty Cổ phần Kết cấu thép XD
Công ty Cổ phần Kết cấu thép XDCN
Oberthur Technologies
Công ty Comit
FPT Capital
 
 
 
 
 

 

Bạn đang ở: Trang chủ TTC Tower