TẦM NHÌN – MỤC TIÊU – SỨ MỆNH

Với định hướng chiến lược phấn đấu trở thành Công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư -Kinh doanh – Tư vấn- Môi giới và Quản lý bất động sản, Công ty TTC đã tập trung nguồn lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động cụ thể sau:

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG – SỨ MỆNH

Với định hướng chiến lược phấn đấu trở thành Công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư -Kinh doanh – Tư vấn- Môi giới và Quản lý bất động sản, Công ty TTC đã tập trung nguồn lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động cụ thể sau:

  • Hợp tác đầu tư: Công ty TTC tập trung nguồn tài chính hợp tác với các đối tác đầu tư thực hiện các dự án về bất động sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Kinh doanh bất động sản:
  • Công ty TTC đã trực tiếp đầu tư xây dựng khu đô thị, tòa nhà văn phòng, chuỗi căn hộ dịch vụ, khách sạn và quản lý, khai thác cho thuê.
  • Thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản nhằm gia tăng tài sản và mang lại doanh thu cho Công ty.
  • Tư vấn bất động sản: Công ty TTC hoạt động trợ giúp tư vấn các cá nhân, tổ chức các vấn đề liên quan đến bất động sản.
  • Môi giới bất động sản: Công ty TTC làm trung gian gian giữa các đơn vị, cá nhân để thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê lại bất động sản…
  • Quản lý bất động sản: Công ty TTC quản lý trực tiếp các dự án do mình đầu tư xây dựng, tham gia quản lý một phần hay toàn phần dự án cho các chủ đầu tư khác nhằm khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng.

MỤC TIÊU:

Công ty TTC luôn kiên định với mục tiêu phát triển trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, mở rộng quy mô dự án, tục gia tăng tài sản và quản lý tài sản một cách hiệu quả, chuyên nghiệp.

TẦM NHÌN:

  • 2023, Phát triển quy mô đầu tư bất động sản, gia tăng tổng tài sản lên quy mô 4000 tỷ đồng.
  • 2030, Trở thành một trong những Công ty đầu tư và Phát triển bất động sản uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.